Tyge (Thycho) Ottesen Brahe (1546-1601) kom til verden på Knudstrup i Skåne som søn af rigsråden. Allerede som 12-årig blev han indskrevet på Københavns Universitet og indledte en længere studie- og rejseperiode. Han blev betaget af en solformørkelse i 1560 og viede sit liv til astronomien. 

Frederik Reinholdt Friis (1836-1910) blev født i Utterslev sogn på Lolland. Han var en kendt literat og fik udgivet adskillige artikler og bøger med historisk indhold.

Artiklen er i 1868-69 optaget i "Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.