Holger Frederik Rørdam (1830-1913) kom til verden i præstegården i Låstrup, Viborg amt som søn af sognepræsten og blev selv teolog, men udviklede tidligt en stor interesse for historiske emner. Han var en aktiv foreningsmand og bl.a. meget engageret i udgivelsen af Kirkehistoriske Samlinger. I 1867 blev han dr. phil. på afhandlingen "Historieskrivningen og Historieskriverne i Danmark og Norge siden Reformationen". Ved siden af sin meget store produktion af historiske artikler og bøger beklædte han præsteembeder flere forskellinge steder i landet.

Artiklen er i 1880-81 optaget i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi". Den omhandler 15 dokumenter, som Rørdam har fundet i "Jydske Tegnelser".

D. H. Wulff (1829-1900) har i samme årgang suppleret med 16 breve fra "Gehejmearkivets Samlinger".

Jeg har scannet artikel og supplement til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.