Jacob Frederich Kinch (1817-1888) var født i Vordingborg og døde i Ribe. Han tog filologisk embedseksamen og blev senere tilknyttet Ribe Katedralskole, hvor han sluttede som overlærer. Han var en aktiv foreningsmand og meget anerkendt historiker, der fik udgivet mange artikler og bøger.

Artiklen indeholder følgende:

1. Den kongelige Lensmands Kollats for en Præst i Ådum 1620.

2. Kollats på Degnetjenesten i Ballum 1637.

3. Andragende fra en Præst på Manø 1642.

4. Bestemmelser om Gudstjenesten i Ribe 1647.

5. Sognemændenes Klage over Degnen på Fanø 1647.

6. Biskoppens Formaning til S. Kathrine Menighed i Ribe om flittig Deltagelse i de udskrevne Bededage 7—9 Juni 1648. En ganske lignende Formaning til Domsognets Menighed ligger ved Siden af den.

7. Grev Otto Dlderik Schacks Testamente 1682.

8. Breve fra Peter Hansen Resen. 1682 og 1685.

9. Beskrivelse over Vinding og Vind Sogne i Ulvborg Herred. 1683.

10. 3 Breve fra Biskop Kingo til Biskop Lodberg. 1685 og 1686.

11. Forlig mellem en Rektor og en Hører i Vejle.

12. En bortflygtet skånsk Præst. 1685.

13. Brev fra Oluf Borck. 1686.

14. Streng Forpligtelse ved en Hørers Tiltrædelse 1710.

Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.