Eiler Brockenhuus (1548-1602) kom til verden på "Nakkebølle" på Sydfyn som søn af en admiral. Han levede som voksen et tilbagetrukket liv på "Nakkebølle" og er mest kendt for sine udførlige kalenderoptegnelser, der er bevaret og indgår i "Karen Brahes Håndskriftsamling".

Johan Diderik Nicolaj Blicher Grundtvig (1822-1907) blev født  Præstø som søn af den kendte biskop og salmedigter N. F. S. Grundtvig. Han fik som sin fader en teologisk uddanelse, men fortsatte med historiske studier og fik en karriere i rentekammerarkivet. I to perioder var han medlem af folketinget. Han fik udgivet flere historiske bøger, hvor han udnyttede stoffet fra rentekammerarkivet.

I 1873 fik Grundtvig udgivet sin afskrift af Brockenhuus' optegnelser i en artikel i "Samlinger til Fyens Historie og Topographie".  Samme år udkom artiklen som et særtryk. Slægsforskernes Bibliotek har scannet denne særudgivelse (der er trykt med gotisk skrift) til en søgbar PDF-fil, der kan downloades ved dette link.

I 1895 fik Gustav Bang i "Historisk Tidsskrift" optaget en artikel med sine bemærkninger til Brockenhuus' kalenderoptegnelser. Jeg har scannet et særtryk til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

I 1931 fik Hans H. Fussing i "Personalhistorisk Tidsskrift" optaget en artikel: "Om Eiler Brockenhuus' kalenderoptagnelser og deres kildeværdi". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.