Den fulde titel er: "Fynske traller og jodutter : Glimt fra JACOB MADSEN's visitatsrejse 1588-1604".

Artiklen er trykt i "Fynske Årbøger" 1991. "Historisk Samfund for Fyn" har scannet den til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.