Laurids Jacobsen Hindsholm (1600-1663) kom til verden i Viby på Hindsholm som søn af sognepræsten. Han gik i skole i Kerteminde og senere i Odense. I 1630 ses han som sognepræst i Rudkøbing og provst over Nørre herred på Langeland. I 1647 udnævnte Christian IV ham til hofprædikant, og 4 år senere blev han valgt til biskop i Odense.

Frederik Wilhelm Wivet (1728-1790) var født i Hillerød som søn ef en ritmester. Som 18-årig blev han student og 6 år senere jurist. Han gjorde hurtigt karriere og var fra 1763-73 generalfiskal. I 1772 var han den offentlige anklager mod Struensee. Han er kendt som forfatter af mange skønlitterære og faglige værker. I 1779 påtog han sig at udgive Laurids Hindsholms dagbøger. Han indleder med 14 siders forord. 

Den fulde titel lyder: "Dr: LAURIDS JACOBSEN HINDSHOLM, fordum Biscop udi Fyhns Stift. Hans holden Dag-Bog, imedens han var Hoff-Prædikant hos Kong Christian den Fierde og Kong Friderich den Tredie. Nu i Trykken udgiven, efter den af ham selv skrevne". 

Jeg har scannet bogen til en PDF-fil, der på grund af bogens alder og udviskede tryk ikke er søgbar. PDF-filen kan downloades via dette link.