Den fulde titel er: "Den danske Adel i det 16de og 17de Aarhundrede : Samtidige Levnetsbeskrivelser uddragne af trykte og utrykte Ligprædikener". Titlen er fordelt på 2 bind. Første samling udkom 1874-75 med C. F. Bricka og S. M. Gjellerup som forfattere. Anden samling udkom i 1913 med C. F. Bricka som forfatter.

Hver samling afsluttes med et fyldigt navne- og sagregister. 

Første samling omtaler:

Basse, Joachim Frederik. 1608—1633.

Beck, Sivert Lavesen. 1566—1623.

Belov, Elisabet Klavsdatter. 1613—1642.

Bild, Predbjørn Evertsen. 1556—1602.

Bilde, Mogens Henriksen. 1617—1648.

Bing, Anders Kjeldsen. 1525—1589.

Bjørn, Jakob. 1561—1596.

Brahe, Birgitte Axelsdatter. 1576—1619.

Brockenhuus, Knud Olufsen. 1552—1599.

Dresselberg, Mette Vilhelmsdatter. 1600—1635.

Friis, Christian, til Borreby. 1556—1616.

Gersdorf, Joachim. 1611—1661.

Glambek, Klavs Nielsen. 1537—1591.

Gyldenstjerne, Karine Knudsdatter. 1542—1596.

Høg, Jutte Styggesdatter. 1589—1659.

Juel, Dorthe Iversdatter. 1609—1664.

Kaas, Margrete Mogensdatter. 1630 — 1660.

Knob, Anne Lavridsdatter. 1531—1580.

Krabbe, Hans Tygesen. 1595—1647.

Lindenov, Kirstine Henriksdatter. 1648—1678.

Lunge, Kirstine Jørgensdatter. 1608—1637.

Markdanner, Kaspar. 1533—1618.

Parsberg, Else Olufsdatter. 1624—1684.

Rantzov, Kaj Brejdesen. 1591—1623.

Rosenkrands, Holger Ottesen. 1517—1575.

Sehested, Sten Maltesen. 1553—1611.

Skeel, Christen Albertsen. 1603—1659.

Sparre, Susanne Jensdatter. 1624—1650.

Stensen, Hans. 1559—1594.

Trolle, Anne Jakobsdatter. 1598—1610.

Ulfeld, Bjørn Christoffersen. 1615—1656.

Urne, Christoffer Knudsen. 1593—1663.

Vind, Niels Albertsen. 1577—1615.

 

Anden samling omtaler:

Barnekov, Christian, 1556—1612.

Brockenhuus, Sophia Johansdatter, 1629—1644.

Gjøe, Markus Falksen, 1635—1698.

Gyldenstjerne, Helle Mogensdatter, 1614—1686.

Hvitfeld, Mette Henriksdatter, 1617—1633.

Lykke, Jørgen Henriksen, 1590—1616.

Munk, Peder Ludvigsen, 1534—1623.

Parsberg, Agathe Sophie, 1638—1660.

Podebusk, Predbjørn Moritsen, 1568—1591.

Reedtz, Kirsten Frederiksdatter, 1610—1646.

Rud, Borchard Ejlersen, 1592—1647. 

 

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bøgerne. Disse scanninger har jeg efterbehandlet til pæne og søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Første samling

Anden samling