Den fulde titel er: "Abbed Vilhelms idealer : Det viktorinsk-augustinske syn på klosterlivets formål og idealer i højmiddelalderens Danmark" af Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen.

Artiklen er i 2001 optaget i Kirkehistoriske Samlinger. Med tilladelse fra Selskabet for Danmarks Kirkehistorie har jeg scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.