Carl Peter Neergaard (1869-1946) var søn af en kaptajn. Han studerede historie på Københavns Universitet og havde som ung en forkærlighed for klosterhistorie. Senere koncentrerede han sig om oldtiden og blev en meget anerkendt arkæolog. Han fik udgivet en del bøger og artikler.

I 1889-92 fik han i Danske Magazin optaget sin artikel: "Aktstykker vedrørende Helligaandsklosteret i Aalborg". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.