Oluf August Nielsen (1838-1896) blev født på "Endrupholm" ved Bramminge i Vestjylland som søn af en proprietær. Allerede i 1860 debuterede han som forfatter af historiske publikationer. I 1867 skrev han doktordisputats: "Bidrag til Oplysning om Sysselinddelingen i Danmark". Mange af hans tidlige historiske bøger og artikler omhandler herreder i Vestjylland. Fra 1869 blev han arkivar ved Københavns rådstuearkiv.

I 1889-92 fik han i Danske Magazin optaget sin artikel: "Levninger af Stubbergaards Arkiv". Artiklen indledes med:

Paa Stubbergaard i Sevel Sogn, der er Levning af det gamle Stubber Kloster, fandtes indtil for en 30 Aar siden et stort Arkiv, men dette er nu for største Delen ødelagt. En Levning deraf er de nedenfor meddelte 10 Pergamentsdiplomer, der tilhøre Hr. Proprietær Olsen paa Sindinggaard. De angaa forskjellige Egne af Jylland og vise, hvorledes Diplomer vandre omkring, indtil de havne paa Steder, hvor de aldeles ingen Betydning faa; saaledes er der her kun tre, der vedkomme Stubbergaards Omegn. En Del af dem synes at være Levninger af et Arkiv for Familien Krabbe. Saa godt som alle Seglene fattes og de faa, der ere bevarede, ere utydelige.

Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.