Christian Sophus August Erslev (1852-1930) kom til verden i København som søn af en cand. theol. Som 24-årig tog han magisterkonferens i historie, og fra 1883-1916 ses han som professor i historie ved Københavns Universitet. Fra 1916-1924 var han rigsarkivar. Han er kendt for et meget omfattende forfatterskab om Danmarks historie og fik udgivet mange kildeskrifter.

I 1898-1901 fik Erslev i Danske Magazin optaget en arrtikel: "Bidrag til Erik af Pommerns Historie". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.