William Christensen (1866-1949) kom til verden i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen allerede som 17-årig og tog 6 år senere skoleembedseksamen med historie som hovedfag. Fra 1891 var han ansat på Rigsarkivet, hvor han fandt inspiration til sine mange anerkendte historiske afhandlinger og kildeskrifter. I 1895 forsvarede han sin doktorafhandling: "Unionskongerne og Hansestæderne".

I 1893-97 fik han i Danske Magazin optaget sin artikel: "Aktstykker til Roskilde Bispestols Historie i Niels Skaves Tid". De 23 aktstykker er fra årene 1486-1497. 

Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.