Det Kongelige Bibliotek hat scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.