Martin Clarencius Gertz (1844-1929) kom til verden i Svendborg som søn af en bagermester. Som 20-årig blev han student fra Odense Katedralskole, og 6 år senere bestod han filologiskhistorisk embedseksamen. Herefter underviste han ved privatskoler i København og tog den filosofiske doktorgrad i 1874. Fra 1876 var han tilknyttet Københavns Universitet, hvor han fra 1880-1918 var professor. Gertz koncentrerede sig især om tekstkritik og oversættelse, og han er især anerkendt for sit arbejde med filosoffen Seneca den yngres skrifter. Gertz beskæftigede sig imidlertid også med stort set alle andre sider af den græske og latinske filologi.

Hans arbejde med kilder fra Danmarks middelalder omfatter bl.a. bogværket: "Scriptores minores historiæ Danicæ medii ævi", der i 2 bind indeholder danske middelalderbeskrivelser, bl.a. Roskildekrøniken, Lejrekrøniken og Svend Aggesens krønike. Bind 2 afsluttes med omfattende sags-, navne- og stedregistre.

Jeg har scannet de 2 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Vol. I

Vol. II

 

P. S.: Fortvivl ikke over det latinske sprog. Det kan kopieres til Google Oversæt med et godt resultat.