Niels Mathias Petersen (1791-1862) kom til verden i Sanderum ved Odense som søn af en skrædder. Som 10-årig blev han sat i Odense Latinskole. Efter studentereksamen læste han teologi men tog aldrig eksamen. I flere år var han lærer og senere underbibliotekar ved universitetsbiblioteket og registrator i Gehejmearkivet. I 1845 blev han den første professor i nordiske sprog ved Københavns Universitet.

I 1850 fik han udgivet sin bearbejdelse af "Kong Valdemar den Andens Jyske Lov".

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.