Johannes Christoffer Hagemann Reinhard Steenstrup (1844-1935) kom til verden i Sorø som søn af en professor. Som 25-årig blev han juridisk kandidat og fortsatte med studier i middelalderens rets- og samfundsforhold. I 1882 erhvervede han den juridiske doktorgrad og blev samtidig professor ved Københavns Universitet. Han er kendt for et omfattende forfatterskab.

I 1874 udgav han "Studier over Kong Valdemars Jordebog". Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.