Fra Riksarkivet er der via dette link adgang til en side SDHK (Medeltidsbrev), hvor der kan søges i digitaliserede aktstykker i Diplomatarium Suecanum (Svenskt Diplomatarium).  Mange af disse aktstykker har naturligvis også danske relationer.