Den fulde danske titel er: "Cronologisk Fortegnelse over hidtil trykte Diplomer og andre Brevskaber til Oplysning af den danske Historie fra de ældste Tider indtil Aar 1660, med kort Angivelse af Indholdet. Udgiven ved Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Omsorg : Anden Række fra Aar 789 til Aar 1536". 

Titlen er fordelt på 2 bind indeholdende XXIII + 1.736 sider, der omtaler 14.942 aktstykker med kort beskrivelse og henvisning til det skrift, hvori det er trykt. Fra side VII er der en fortegnelse over disse skrifter.

Jeg har scannet bindene til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Første Afdeling fra Aar 789 til Aar 1447 

Anden Afdeling fra Aar 1448 til Aar 1536