Den fulde danske titel er: "Cronologisk Fortegnelse over hidtil trykte Diplomer og andre Brevskaber til Oplysning af den danske Historie fra de ældste Tider indtil Aar 1660, med kort Angivelse af Indholdet. Udgiven ved Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Omsorg : Første Bind fra Aar 822 til Aar 1536". 

Bindet er på XXXV + 887 sider, der omtaler 8.383 aktstykker med kort beskrivelse og henvisning til det skrift, hvori det er trykt. Fra side XXIII er der en fortegnelse over disse skrifter.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link