Christian 1. (1426-1481) kom til verden i Oldenburg i Niedersachsen som søn af greveparret Didrik den Lykkelige af Oldenburg og Hedevig af Holsten. Fra 1448-1481 var han konge over Danmark og i en periode også over Norge og Sverige. Han var den første konge af den oldenborgske slægt, der besteg den danske trone.

Bogen indeholder 243 dokumenter fra perioden 1448-1481. Nogle af dokumenterne er skrevet på gammeldansk og andre på latin. Men fortvivl ikke, teksten er søgbar og kan kopieres over i Google Translate. Bogen afsluttes med et godt navneregister, hvor sted- og personnavne er skrevet på nudansk. Den fulde titel er: "Diplomatarium Christierni Primi. Samling af Aktstykker, Diplomer og Breve, henhörende til Kong Christiern den Förstes Historie ved Registrator Hans Knudsen. Efter allerhöjeste Befaling udgivet af C. F. Wegner". 

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.