Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Diplomatarium Christierni Primi. Aktstykker henhörende til Kong Christiern den Förstes Historie", 1856

Christian 1. (1426-1481) kom til verden i Oldenburg i Niedersachsen som søn af greveparret Didrik den Lykkelige af Oldenburg og Hedevig af Holsten. Fra 1448-1481 var han konge over Danmark og i en periode også over Norge og Sverige. Han var den første konge af den oldenborgske slægt, der  besteg den danske trone.

Bogen indeholder 243 dokumenter fra perioden 1448-1481. Nogle af dokumenterne er skrevet på gammeldansk og andre på latin. Men fortvivl ikke, teksten er søgbar og kan kopieres over i Google Translate. Bogen afsluttes med et godt navneregister, hvor sted- og personnavne er skrevet på nudansk. Den fulde titel er: "Diplomatarium Christierni Primi. Samling af Aktstykker, Diplomer og Breve, henhörende til Kong Christiern den Förstes Historie ved Registrator Hans Knudsen. Efter allerhöjeste Befaling udgivet af C. F. Wegner". Titlen indgår i RAO's bogsamling.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.