Maren Pedersdatter var Karnas 3xtipoldemor på farmors side. Jeg blev overrasket, da jeg fandt kirkebogen om hendes død 12.12.1826:

Maren Pedersdatter dd 

Det er teksten under anmærkninger, der er interessant. Jeg tydeliggør: 

Lige før sin Død bestandig til Sengs i 7 Aar 4 Maaneder, var Moder til 15 Børn

Det er en gave til en slægtsforsker, når kirkebogsføreren skriver den slags personlige ting, og det udfordrede mig til at finde historien om denne kvinde: 

Maren blev født i 1748 i Hjærup, der ligger i Kerte sogn på Vestfyn. Den 7.7.1748 blev hun døbt i Kerte kirke. Hendes forældre var gårdfæster Peder Sørensen og Johanne Clemensdatter. 

Hun var den ældste af en søskendeflok på 16, så hun fik vel tidligt lært at tage sig af sine små søskende. I 1764 blev hun 15½ år gammel konfirmeret i Kerte kirke, og derefter kom hun vel ud ud at tjene. 

25.2.1774 stod hun brud i Kerte kirke. Den udkårne var gårdfæster og enkemand Hans Pedersen. Deres første barn Peder blev døbt 10.7.1774 i Kerte kirke. I 1700-tallet blev fødselsdagen ikke registreret i kirkebogen. Det var selve dåben, der var vigtig, og ifølge loven skulle dåben finde sted senest 8 dage efter fødslen. Et udøbt barn var ikke medlem af Guds menighed, og skulle det nå at dø inden dåben, kom det ikke i Himmeriget. Især om vinteren kunne det være en barsk oplevelse for et spædbarn at blive kørt til kirke og det uden sin moder, for moderen lå jo i barselsseng og var uren. Hun måtte først komme til kirke 5-6 uger efter barslen. Sidst i 1700-tallet blev det derfor almindeligt med hjemmedåb - især af svagelige børn. De hjemmedøbte børn blev så typisk fremstillet i kirken 5-6 uger efter hjemmedåben samtidig med moderens introduktion til menigheden.

     Peder blev altså døbt 10.7.1774

     Karen 1.10.1775

     Laus 16.12.1776 (begravet 12.3.1777)

     Karen 2.8.1778 (Karen fra 1775 er formentlig død, men begravelsen ses ikke indført i kirkebogen)

     Laus 16.7.1780 (begravet 2.11.1783).

24.8.1781 begravedes Hans Pedersen 46½ år gammel. Der var 13.10.1781 skifte under Erholm og Søndergårde gods. I skiftet er følgende arvinger nævnt:

     Enke Maren Pedersdatter ved lavværge hendes stedbroder gårdmand Peder Jespersen, Hjærup

     Søn Peder Hansen i sit 8. år ved formynder afdødes søskendebarn gårdmand Jens Knudsen, Hjærup

     Søn Lars Hansen i sit 2. år ved formynder afdødes søskendebarn gårdmand Peder Knudsen, Tellerup

Det vil måske undre nogen, at Maren havde en lavværge, men selv i skiftet efter sin afdøde mand havde hun ingen myndighed og skulle repræsenteres af en myndig mandsperson. Vi kan se, at der af det fælles kuld kun er 2 sønner tilbage, så Karen døbt i 1778 er altså død på dette tidspunkt.

Maren kunne ikke klare 2 børn og landbrug alene, så 3.12.1781 stod hun igen brud i Kerte kirke. Jørgen Christian Holst overtog enke, fæste af gården og forsørgelsen af de 2 drenge. Han var ungkarl og degnesøn fra Sandager. De fik 10 børn sammen, heraf 2 sæt tvillinger. Alle børnene blev hjemmedøbte:

     Johanne 18.9.1782

     Jacob 10.4.1784 (begravet 26.5.1784)

     Hans Christian 10.4.1784 (begravet 31.5.1784)

     Jacob 24.8.1785

     Marie 23.2.1787 (Karnas tiptipoldemor)

     Karen 24.12.1788 (begravet 4.3.1789)

     Christian 22.3.1791

     Anna Cathrine 3.7.1792 (begravet 22.7.1792)

     Hans 3.7.1792 (begravet 9.6.1793)

     Karen 25.5.1794

Vi kan se, at ud af Marens 15 børn, var der kun 6, der oplevede deres 4 års fødselsdag. Hun var forholdsvis gammel - 26 år, da hun fik det første barn og 46 år, da hun fik det sidste. På disse 20 år lagde hun krop til 15 fødsler og sjæl til sorgen over at skulle lægge 9 små børn i graven. Sikke en skæbne.

Men hvordan gik det så de 6 børn:

Peder var den eneste af første kuld, der overlevede. Han voksede op hos sin moder og (fra 1781) sin stedfader. Han fremgår af folketællingen i 1787, og i 1789 blev han konfirmeret i Kerte kirke. Ved folketællingen i 1801 ses han i tjeneste hos gårdmand Johan Pedersen og Anne Marie Pedersdatter. De er forældre til Jørgen og Christiane, der meget senere bliver gift med 2 af Peders halvsøskende. Peder står opført som dragon. Han er fundet i lægdsrullerne for Kerte sogn for hhv. 1794, 1797 og 1801. Det fremgår, at han var søn af Hans Pedersen, født i Hjærup og 66½ tommer (169 cm) høj. I 1794 opholdt han sig i Favrskov i Kerte sogn. Tilsvarende i 1797, hor han står opført som "Recrut Dragon" fra 1796. I 1801 opholdt han sig i Ørsbjerg - og det fremgår, at han fra 1804 overgik som landværnsmand. Jeg har ikke kunnet spore ham yderligere, og han ses heller ikke som fadder til nogle af sine halvsøskendes mange børn.

Johanna er den ældste af næste kuld og blev konfirmeret i 1798. I 1807 stod hun brud i Kerte kirke og blev viet til husmand Knud Nielsen. De etablerede sig i Hjærup og fik 7 børn. Johanna og Knud døde begge i 1833. Ved Knuds skifte fremgår, at kun 5 af børnene var levende.

Den næste i rækken er Jacob. Han blev konfirmeret i 1800, og i 1801 ses han optaget i lægdsrullen med opholdssted Favrskov i Kerte sogn. Han blev aldrig gift. Det fremgår af folketællingen i 1834, at han er vanvittig og forsørges på gården af sin broder Christian. Ved hans død i 1855 som 70-årig står der i kirkebogen: "Var formedelst Svaghed forsørgelsespligtig i sin Fødegaard". Han var aldrig fadder for sine søskendebørn. Måske har han været handikappet siden fødslen.

Så er der Marie, der er Karnas tiptipoldemor. Hun blev konfirmeret i 1802, og i 1815 blev hun gift med Henning Mortensen, der etablerede sig som væver i Ørsbjerg. De fik 3 børn. Henning døde i 1850 og Marie i 1862. De sidste år boede hun hos sin datter Karen og hendes mand. Ved hendes død står der i kirkebogen: "Denne gamle Kone har i mange Aar været meget syg, men af god og kjærlig Datter blev hun omhyggel: pleied".

Dernæst kommer Christian, der ses konfirmeret i 1806 og gift i 1816 med Christiane Johansdatter. Christian overtog fæstet af den fædrende gård i 1820. Gården hørte under Wedellsborg Gods, og det ses af fæsteprotokollen, at gården havde et hartkorn på 8 tønder - det var en pæn stor gård. Fra 1823 var han sognefoged og lægdsmand. Sammen med Christiane fik han 11 børn, hvoraf de 6 oplevede deres 3 års fødselsdag. Christian var den eneste af børnene, der benyttede sig af slægtsnavnet Holst. Han døde som 63 årig af tæring. I kirkebogen kan læses: "Sognefoged og Lægdmand i 28 Aar, var en særdeles dygtig mand, og udmærket Orden holdt han i sin Gaard".

Den yngste af alle børnene var Karen - født i 1794, da Maren var 46 år. Karen blev konfirmeret i 1808, og i 1819 blev hun gift med Jørgen Johansen - broder til Christians kone. I 1822 var de flyttet til Bred i Vissenbjerg sogn, hvor han var gårdmand. Der boede de indtil 1835, hvor han fæstede en gård i Tellerup i Ørslev Sogn. Denne gård under Wedellsborg Gods havde 11 tønder hartkorn. Karen og Jørgen fik 10 børn, hvoraf de 8 nåede voksenalderen. Den ene datter Johanne blev gift med sin fætter Lars Jørgen, der var søn af Christian og Christiane. Karen blev 83 år og boede de sidste år hos Johanne og Lars Jørgen.

Tilbage til hovedpersonen Maren, der trods de mange fødsler og sørgelige hændelser oplevede at blive 78 år. I skifteprotokollen for Wedellsborg Gods står:

Anno 1826 den 22 December anmeldte Sognefoged Christian Holst i Hjerup at hans Moder Aftægtsgaardmand Jørgen Christiansens Kone Maren Pedersdatter ved Døden var afgaaet efterladende sig ikke engang saa meget at Begravelses Omkostningerne dermed kunne bestrides. Arvingerne var 5 myndige Børn. 

Vi kan konstatere, at Peder Hansen fra første kuld enten var død eller ikke blev regnet med. Maren og Jørgen fik i alt 31 børnebørn. Jørgen er fadder for en enkelt af dem i 1816, men den rolle fik Maren ikke lov til at spille. Men føde børn - det kunne hun. Og tak for det, for ellers var Karna ikke her ved min side. 

Kilde: Claus Rønlevs slægtsforskning på kiwitrees/Maren Pedersdatter