Min 13xtipoldefar (på min farfars side) selvejerbonde Jep Nielsen Buch menes født ca. 1420 på "Nagbølgaard" i Skanderup sogn ved Ribe. Han var søn af Niels Buch, der regnes som stamfader til Buch-slægten og måske den første selvejerbonde på "Nagbølgaard".  Jeps moder var formentlig en datter af væbner og selvejerbonde Tuli Mørch, der menes født ca. 1360.

Jep blev gift med en Anchersdatter. Måske var det en datter af Ancher Knudsen, der var væbner i Malt herred og født ca. 1370. 4 af Jep og hans hustrus børn er kendte: Jørgen, Tuli, Knud (min 12xtipoldefar) og Ancher.

Omkring 1440 overtog Jep "Nagbølgaard" efter sin fader. Det oprindelige skødebrev eksisterer ikke, men dette dokument er omtalt i "Kolding Rytterdistriks Selvejere" af Hans Knudsen, 1924:

Et Stoknævn af Anst Herreds Ting 1509, Torsdagen efter St. Petri Dag, 12 Mænd vidner, at Jep Buck og hans Søn efter ham havde den Gaard i Nagbøl med alle sine rette Tilliggelser, i hvor som helst samme liggendes var i Anst Herred for ½ Td. Smør og 6 Sk. og en Gaard i Dollerup for en Fjerding Tønde Smør og 8 Sk., og fornte Tynge havde Kong Christophers Brev og derefter Kong Christians samt Kong Hanses. Samme 3 Breve brændte med Knud Buckes Gaard.

1.6.1468 var Jep og hans broder Iver vidner på et skødebrev, hvor væbner Lawy Snob sælger et gods til ridder Tellef Rewentlow. Jeg har fundet dokumentet på Landsarkivet i Åbenrå og har taget et billede af det:

Skodebrev 1468

Et af seglene skulle være Jep Buchs med et hoved af en buk og et JB aftegnet. Det kan vi desværre ikke se, men vi må da indrømme, at det omkring 550 år gamle pergament og segl er forbavsende godt velbevaret. Man bliver helt opstemt af at få lov til at sidde med sådan et dokument.   

William Christensen har i 1929 i sit værk "Repertorium Diplomaticum Regni Danici Mediævalis (Danmarks Breve fra Middelalderen) 1467-1478" tydet og gengivet en del af skødebrevet: 

Jeg Lawy Snob Væbner af Brødzgard sælger og skøder hæderlig og velbyrdig Mand Hr. Tellef Rewentlow Ridder "eedh gardhes eye" paa Skowbil Mark i Leborgh Sogn østen fra Leborgh Kirke og "eedh" Enemærkeskov paa den samme Mark, som kaldes Snobbeslundh, og al min Ejendom over al Leborgh Mark og et Byggested "neer" i Drøsdrup og alle mine Gaardes Ejendom og Rettighed over alt Molt Herred for fuldt Værdi, "hwilk" jeg har opbaaret. Medbeseglet af velbyrdige Mænd Anders Joensen af Toffskow, Per Styggi, Jes Tødsen, Iwer Tødsen, Jwrin Smalsted "wepener", Iwer Nielsen, Jep Buck Brødre af Nagbil. Datum Graam fer. 4. infra oct. ascent dni.

Kilde: Claus Rønlevs slægtsforskning på kiwitrees/Jep Nielsen Buch