Den fulde titel er: "Magister MORTEN CASPAR WOLFBURG : Et Livs-Billede fra Begyndelsen af det 18de Aarhundrede".

Artiklen er i 1882-84 optaget i Kirkehistoriske Samlinger. Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.