Den fulde titel er: "Authentiske Efterretninger om Jacob Benignus Winsløvs Overgang til den catholske Kirke".

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.