Den fulde titel er: "Sex Breve fra Amtmand HERMAN Greve WEDEL-JARLSBERG til Professor, Justitsraad Ludwig Manthey".

Artiklen er i 1913 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.