Johan Christoffer Wilbrecht (1786-1843) var født i København og i 1801 på juleferie hos præsten i Snoldelev.

Artiklen er i 1918 optaget i ”Aarbog udgivet af Historisk Samfund for Københavns Amt (med Gamle Roskilde Amt)”. Artiklen er scannet til en PDF-fil, der kan downloades via dette link.