Hans Knudsen Vejle (1567-1629) var født i Vejle. Som 24-årig tog han magistergraden i Wittenberg. Senere ses han i Cambridge, London, Leiden og Franeker. Efter hjemkomsten til Danmark blev han kaldet til sognepræset ved Skt. Nicolai kirke i København, og fra 1606 var han biskop over Fyns stift.

Nicolaus Ludvig Helveg (1818-1883) kom til verden i Odense som søn af en amtskirurg. Han blev student som 17-årig og cand. theol. 5 år senere. I en periode var han huslærer på Margård ved Odense. Derefter opholdt han sig i en årrække i København,  hvor han var optaget af studier, litterært arbejde og kirkelig virksomhed. I 1857 blev han res. kapellan ved Skt. Knuds Kirke i Odense og præst ved Hospitalskirken (Gråbrødre Klosterkirke). Han var hele sit voksne liv stærkt påvirket af Grundtvig og formåede med sin forkyndelse af samle en meget stor menighed omkring Hospitalskirken. Ved hans død i 1883 blev menigheden splittet og Odense Valgmenighed dannet.

I 1849-52 fik Helveg optaget sin artikel om Hans Knudsen Vejle i Kirkehistoriske Samlinger. Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-vil, der kan downloades via dette link.