Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Bondesønnen Biskop JOHANNES TAUSEN's Levnet" af J. S. Bloch Suhr, 1846

Hans Tausen (1494-1561) menes født i Birkende øst for Odense. Det fortælles, at han løb hjemmefra som 12-årig og blev pebling i Odense og året efter i Slagelse. Senere blev han munk i Antvorskov. I 1516 ses han immatrikuleret i Rostock, hvor han i 1519 blev magister. Han forstsatte teologiske studier ved flere universiteter og blev luthersk prædikant. I 1542 blev han biskop over Ribe stift.

Johannes Søren Bloch Suhr (1807-1876) kom til verden i Vordingborg som søn af en kaptajn. Han blev student som 19-årig og telogisk kandidat 6 år senere. Samtidig blev han adjunkt ved Ribe katedralskole og senere dr. phil ved universitetet i Kiel. Nogle år herefter blev han udnævnt til kateket i Holbæk. Efterfølgende ses han som residerende kapellan ved Vor Frelser Kirke på Christianshavn og Helligåndens Kirke i København. Han er også kendt som oversætter og forfatter af romaner og kirkelige skrifter. I 1846 fik han udgivet sin biografi om Hans Tausen. 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.