Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "C. F. TIETGEN : Et Livsbillede fra det nittende Aarhundrede" af Jacob Marstrand, 1902

Carl Frederik Tietgen (1829-1901) kom til verden i Odense som søn af en snedkermester. Efter udstået læretid i en manufakturhandel rejste han til udlandet for at dygtiggøre sig yderligere. Han kom hjem og slog sig ned i København, hvor han hurtigt demonstrerede sine suveræne evner for økonomi og strategisk tænkning. Han var med ved etableringen af en lang række store virksomheder og regnes for en af de mest initiativrige erhvervsmænd, Danmark har fostret.

Jacob Nicolaj Marstrand (1848-1935) var født i København som søn af en instrumentmager. Han kom i lære som bager og overtog en stor bagergård i København. Hans interesse for politik førte ham til en rådmandspost, og senere blev han borgmester for magistratens tekniske afdeling. Samtidig var han meget optaget af personalhistorie og fik udgivet flere bøger om kendte personligheder, herunder i 1902 om C. F. Tietgen. Han afslutter bogen med disse ord:

I den Mindetale, som Generaldirektør M. Rubin holdt i Nationaløkonomisk Forening, sagde han, at en Redegørelse for Tietgens Virksomhed »vilde falde sammen med en Skildring af en væsentlig Del af dansk Forretningsliv i de sidste 40 Aar.« Dette er uomtvisteligt, og naar jeg paa H. Regtrups Opfordring har forsøgt at tegne et Livsbillede af C. F. Tietgen for Læserne af »Den danske Højskole«, har jeg været klar over, at det ikke var en historisk videnskabelig Afhandling, jeg skrev paa. Jeg har samlet Blomster og Blade og søgt at ordne dem i Ring til en Æreskrands.

    København, 8. Juni 1902.

                                 Jacob Marstrand.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link