Maria Spiers (1848-1929) oplyser selv, at hun var født i Bogense, men hun er ifølge kirkebogen døbt i Viby kirke på Hindsholm som datter af en gartner fra Skovby og kom i dåben til at hedde Severine Petrea Marie Hansen. Som 18-årig debuterede hun som skuespiller og blev i 1870 gift med skuespiller Camillo Spiers. Hun fik anmelderros for flere af sine roller.

I 1923 fik hun udgivet sine erindringer, som hun indleder med:

PROLOG

Naar jeg nu — godt og vel 57 Aar efter min Debut — udsender disse Erindringer fra mit Teaterliv, er det ikke uden en vis „Lampefeber“ — dette er jo ogsaa en Slags Debut, omend den næppe bliver Begyndelsen til nogen lang Løbebane som Skribent.

Det er ogsaa først efter aarelange Overvejelser, at jeg har givet efter for Opfordringer fra forskellige Sider om at nedskrive mine Erindringer. De kan jo for Udenforstaaende tage sig fattige og ubetydelige ud — for mig har de dannet Enkelthederne i en rig og lykkelig Periode af mit Liv, thi rig og lykkelig har jeg altid følt mig i min Kunst, hvor træls og tungt Livet end kunde være ude i den daglige Verden. Al Modgang og Trængsel var som vejret bort, saasnart jeg satte Foden paa Teatret — dér levede jeg i de mange Aar mit egentlige Liv, og dér hentede jeg Mod og Styike til at bære den Byrde, som maaske ellers vilde have oversteget mine Kræfter.

Disse Erindringer er ikke en Samling mere eller mindre fantastiske Teateranekdoter eller pikante Indiskretioner saaledes som adskillige andre „Teatererindringer“, men simpelthen en virkelighedstro Gengivelse af Forholdene; som de var i Provinsen i den sidste Halvdel af forrige Aarhundrede, og specielt som de formede sig for mig i mit 31-aarige Teaterliv.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.