Carl Henrik Scharling (1836-1920) kom til verden i København som søn af en professor. Som 18-årig blev han student fra Metropolitanskolen og 5 år senere cand. theol. Han er mest kendt for at have skrevet "Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard", der er romanforlægget for komedien "Nøddebo Præstegård", men han har også fået udgivet flere kirkehistoriske værker. Fra 1870-1916 var han professor i etik og religionsfilosofi ved Københavns Universitet. 

I 1917 fik han udgivet: "Theolog eller Digter : Ungdomserindringer og Breve". Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.