Mette Christensen Skou (1858-1933) var født på gården "Vigård" i Læborg sogn.

Artiklen er i 1994 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.