Den fulde titel er: "Provst DANIEL PETER SMITH's Erindringer fra hans Skolegang og Læretid i Roskilde" ved Dan. Smith Throp.

Artiklen er i 1882-84 optaget i Kirkehistoriske Samlinger. Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.