Den fulde titel er: "Stiftamtmand Grev SPONNECKS Tilfangetagelse i Ribe, Natten til den 14. Maj 1848".

Artiklen er i 1911-14 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.