Den fulde titel er: "Den fynske mæcén apoteker SIBBERNSEN (1850-1931) : Habent sua fata libelli".

Artiklen er trykt i "Fynske Årbøger" 1972. "Historisk Samfund for Fyn" har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.