Den fulde titel lyder: "Nogle Optegnelser om CLEOPHAS SVENNINGSEN's Ungdom meddelte af hans Søster Dorothea Stephansen".

Artiklen er i 1900 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.