Artiklen er i 1910 optaget i "Historisk Årbog for Thisted Amt". En søgbar PDF-fil kan downloades fra Arkivthy via dette link.