Ernst Carl Avgust Schmiegelow (1826-1888) kom til verden på Fuirendal ved Næstved som søn af en krigsassessor og læge. Han blev kendt som malermester og politiker.

Camillus Nyrop (1843-1918) var født i København som søn af en kirurgisk instrumentmager. Som 24-årig fik han juridisk embedseksamen og virkede en kortere tid som sagførerfuldmægtig. Han blev tilknyttet Industriforeningen, og det førte ham til sin store virksomhed som industri- og håndværkshistoriker.

I 1889 fik Nyrop i Industriforeningens Tidsskrift optaget sin artikel om Schmiegelow. Det Kongelige Bibliotek har scannet et særtryk. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.