Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Beretning om Gravmælet over Prof. R. RASK" af K. Gislason m.fl., 1842

Rasmus Rask (1787-1832) kom til verden i Brændekilde sydvest for Odense som søn af en skrædder og kom i dåben til at hedde Rasmus Christian Nielsen Rasch. Han blev student fra Odense og indledte studier i teologi ved Københavns Universitet, men sprang fra og fortsatte med studier i sprogvidenskab. Han blev bibliotekar ved universitetsbiblioteket, professor i litteraturhistorie og orientalske sprog og gennemførte mange rejser i norden og til eksotiske lande, hvor han tilegnede sig de lokale sprog.

Den lille bog beretter om etableringen af et gravmæle for Rasmus Rask på Assistens Kirkegård i København, Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.