Parmo Carl Tang Petersen (1875-1958) nedskrev i årene efter sin afgang som lektor i Kolding sine erindringer indtil 1909.

Artiklen er i 1972 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.