Den fulde titel lyder: "Erindringer fra Generalmajor Julius Paludans Barndom. Forfattede 1877 af ham selv".

Artiklen er i 1899 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.