Anton Lauritz Nielsen (1827-1897) kom til verden i Sneslev, Førslev sogn som søn af en skolelærer og kom i dåben til at hedde Anthon Lorents Nielsen. Han gik i faderens fodspor og dimmiteredes som 21-årig fra Jonstrup Seminarium. Efter nogle år som huslærer og skolelærer blev han grebet af det grundtvigske åndsliv og blev forstander for en nyoprettet højskole i Vester Skerninge på Sydfyn. Han er kendt for et omfattende forfatterskab, der især beskrev landboliv. Det blev også til nogle biografier, bl.a. en selvbiografi: "Landsbyliv i Trediverne. Barndomsminder".

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.