Den fulde titel er: "En vestfynsk bondes indtryk og oplevelser under krigen i 1864".

Artiklen er trykt i "Fynske Årbøger" 1989. "Historisk Samfund for Fyn" har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

I 1948 fik M. Vesterdal optaget en artikel om Morten Nielsen i "Fynske Årbøger" med titlen:  "Brudstykker af en fyensk Jægers Dagbog fra Treaarskrigen". Den kan downloades via dette link.