Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Af Præsten HANS NORDRUP's Levned" af J. V. Christensen, 1907

Hans Nordrup (1681-1750) kom til verden i Nordrup Præstegård som søn af sognepræsen og blev i dåben kaldt Hans Hansen. Han gik i faderens fodspor og blev selv sognepræst i Nordrup. Senere skiftede han til menigheden i Thoreby på Lolland.

J. V. Christensen har i 1907 i "Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie" skrevet en artikel om Hans Nordrup. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek. Artiklen fremgår af siderne 169-177 og kan downloades via dette link.