Hans Nordrup (1681-1750) kom til verden i Nordrup Præstegård som søn af sognepræsen og blev i dåben kaldt Hans Hansen. Han gik i faderens fodspor og blev selv sognepræst i Nordrup. Senere skiftede han til menigheden i Thoreby på Lolland.

J. V. Christensen har i 1907 i "Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie" skrevet en artikel om Hans Nordrup. Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.