Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "MADS MELBYE. Et Mindeskrift" af Ludvig Schrøder, 1879

Mads Melbye (1817-1879) kom til verden i præstegården i Middelfart som søn af sognepræsten. Han blev student fra Odense som 20-årig og cand. theol. 5 år senere. Fra 1845 og til sin død var han sognepræst for Asperup og Rorslev menigheder på Vestfyn.

Ludvig Peter Schrøder (1836-1908) var født på Christianssæde Skovridergård i Skørringe sogn på Lolland som søn af skovrideren. Han fik en teologisk kandidateksamen og blev i en ung alder forstander for Rødding Højskole. Senere overtog han Askov. Som erklæret grundtvigianer skrev han en del biografier om grundtvigianske foregangsmænd, bl.a. mindeskriftet om Mads Melbye.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.