Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Etatsraad og Landkommissær JOHAN MONRAD's Selvbiografi (1638-1692) ved S. Birket Smith, 1888

Johan Monrad (ca. 1638-1709) menes født i Middelfart som søn af en sognepræst. Efter at have taget en teologisk eksamen foretog han mange udlandsrejser og dyrkede adelige bekendtskaber. Det lykkedes ham at blive gift med en datter af en storgodsejer og blive optaget i den danske adelstand. Mest kendt er han for sin selvbiografi, der en skrevet ca. 1689 og fuldført 1692.

Sophus Laurits Henrik Christian Julius Birket-Smith (1838-1919) kom til verden i Randers som søn af en boghandler. Han blev student som 17-årig og senere cand.phil., fik ansættelse på universitetsbiblioteket som assistent og senere chef sammested. Ved siden af denne gerning havde han overskud til en omfattende forfattervirksomhed, bl.a. påtog han sig i 1888 at få udgivet Johan Monrads selvbiografi efter originalhåndskriftet. 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link