Johan Christian Claudius Madsen (1825-1906) kom til verden i København som søn af en typograf. Han gik i faderens fodspor og kom i lære som typograf. Efter ansættelse ved flere dagblade etablerede han sig i 1857 som redaktør og udgiver af Lille Belts Tidende - Middelfart Avis. 

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.