Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "PETER HIORT LORENZEN. Fd. 24. Januar 1791, dd. 17. Marts 1845" af Ludvig Schrøder, 1891

Peter Hiort Lorenzen (1791-1845) var født i Haderslev som søn af amtsforvalteren. Han kom i handelslære hos en købmand i Flensborg. Senere oparbejdede han en stor købmandshandel i Haderslev, hvor han samtidig også var meget politisk aktiv.

Ludvig Peter Schrøder (1836-1908) var født på Christianssæde Skovridergård i Skørringe sogn på Lolland som søn af skovrideren. Han fik en teologisk kandidateksamen og blev i en ung alder forstander for Rødding Højskole. Senere overtog han Askov. Han er kendt for sine mange biografier over kendte kulturpersonligheder.

Schrøders biografi over Lorenzen blev trykt i "Danskeren". Jeg har scannet et særtryk til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.