Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Købmand i Århus ABRAHAM LEWIS" af Finn H. Lauridsen 1953

Abraham Lewis (1797-1853) var jødisk købmand i Århus i 1820'erne og 1830'erne, senere bogholer og trådhandler i København.

Finn Hjarne Lauridsen (1922-1995) var født i Struer som søn af en murersvend. Som 19-årig blev han student og påbegyndte studier i historie. Allerede i studietiden var han tilknyttet Erhversarkivet i Århus, hvor han fra 1952-1992 var ansat som arkivar/overarkivar. Han er kendt for et betydeligt forfatterskab. 

I 1953 fik Lauridsen optaget sin artikel om Abraham Lewis i "Seksten Århusrids tilegnede Borgmester Sv. Unmack Larsen". 

Et særtryk af artiklen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg har scannet dette særtryk til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.