Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Nogle Optegnelser om mit Levned" af F. L. LIEBENBERG, 1894

Frederik Ludvig Liebenberg (1810-1894) var (ifølge Wikipedia) en dansk forfatterudgiver og bibliotekar, søn af M. F. Liebenberg og bror til Carl Liebenberg.

Liebenberg var igennem det 19. århundrede den grundige udgiver af mange af de vigtigste ældre danske forfattere, bl.a. Schack von Staffeldt Samlede Digte 1843, Emil Aarestrups Efterladte digte 1863 (i samarbejde med Christian Winther) og Johannes Ewald Samtlige Skrifter 1850 – 1855. Mest kendt blev dog hans udgaver af Adam Gottlob Oehlenschlägers Poetiske Skrifter 1857 – 1865 og nye udgaver af flere af Ludvig Holbergs værker. I de sidste år af sit liv nedskrev Liebenberg sine erindringer der, trods mangel på ydre hændelser, er fuld af spændende oplevelser i litteraturen.

Otto Borschenius (1844-1925) stod i 1894 for udgivelsen af Liebenbergs erindringer og indleder med:

FORORD

 

Som det fremgaar af Udtalelserne Side 111 i denne Bog var det paa min Tilskyndelse, at Liebenberg i 1877 nedskrev Hovedparten af disse sine Erindringer, og det efterladte Arbejde bærer ogsaa paa Bindet følgende Bestemmelse: »Manuskripterne til Optegnelserne tilhøre Otto Borchsenius.« I min, Side 124 omtalte, Skildring af Liebenbergs Liv og literære Virksomhed (se »Ude og Hjemme« Nr. 109 for 2den November 1879) gjorde jeg ogsaa med Liebenbergs Samtykke Brug af Optegnelserne. I Forsommeren 1889 føjede Liebenberg saa, som angivet Side 115, af egen Drift Tillægget til.

Liebenberg, der i sine sidste Aar ofte havde Optegnelserne fremme og rettede i dem eller indskød et og andet Nyt, har, som man kan se af de mange Ændringer i Manuskriptet, nøje overvejet sine Ord, og han har ogsaa en Gang udtrykkelig til mig udtalt Ønsket om, at alt til sin Tid maatte blive offenliggjort uforandret. Saaledes som jeg efter hans Død den 23de Januar d. A. modtog Manuskriptet fra hans Arvinger, har jeg derfor, paa et Par Retskrivningsinkonsekvenser nær, her besørget det trykt. Det foran gjengivne Fotografi havde Liebenberg selv lagt inden i Optegnelserne.

 

       Kjøbenhavn, Februar 1894.

                                                                                       Otto Borchsenius.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.